ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για εκταση -κατεπείγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου
Κάλειστε στην με α/α 2η έκτακτη -κατεπείγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. σήμερα 18/1/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:30, απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης :
1. Εξέταση ένστασης κατά της διακήρυξης και των συμβατικών τευχών του διαγωνισμού «Προμήθεια τοποθέτηση και γραμμογράφηση συνθετικού τάπητα (ταρτάν ) στο γήπεδο Φιλωτίου «Γιαγκος Γρατσίας» του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων .
Η συζήτηση και η λήψη της απόφασης επι του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα διότι η διαδικασία της πραγματοποίησης του διαγωνισμού πρέπει είναι μέσα στις νόμιμες προθεσμίες .
Ο Προεδρος του Δ.Σ.
Ιωάννης Ζ.Τσολάκης

Σχόλια are closed.