ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                          Νάξος, 26/09/2014     

Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού

Αθλητισμού Περιβάλλοντος Παιδείας

Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου                           Αρ. Πρωτ.: 728

Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς

Τα μέλη του Δ.Σ.

Παρακαλούμε να προσέλθετε στα γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. (1ος Παιδικός Σταθμός)  την 1η  Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, για τακτική συνεδρίαση με  τα κάτωθι  θέματα της  ημερησίας διάταξης:

1.     Ορισμός μελών θεματικών Επιτροπών Διοικητικού Συμβουλίου.

2.     Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής και αξιολόγησης προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ, άρθρου 67 Π.Δ. 28/80, καταστροφής αντικειμένων ανευ αξίας και καταλληλότητας αθλητικών εγκαταστάσεων.

3.     Υποβολή αιτήματος στην Επιτροπή ΠΥΣ για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου κλάδου Δ.Ε. Μαγείρων για τον 2ο Π.Σ., λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλου.

4.     Θέματα εκτός ημερησίας διατάξεως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ιωάννης Ζ. Τσολάκης

Σχόλια are closed.