ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                      Νάξος, 24/7/2015
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ      Αρ. Πρωτ.: οικ. 14203
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό (σύμφωνα με το Ν. 3669/08 αρθ. 29) την Πέμπτη   13-8-2015 και ώρα 10:00 π.μ., για την ανάθεση του έργου “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ –ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ.ΚΟΡΩΝΟΥ ”, με συνολικό προϋπολογισμό 36.575,06  €. με ΦΠΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από το Δημαρχιακό Μέγαρο Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, μέχρι τις 11-8-2015.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2285360104, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Α. Δούρβας και γνωστοποίηση των τευχών δημοπράτησης στην ιστοσελίδα του Δήμου www.e-naxos.eu.
κ.α.α.
Τοτόμης Πρωτονοτάριος
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.