ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΝΙΚΟΣ ΒΛΑΚΟΣ ΤΗΣ Τ. Κ. ΧΑΛΚΕΙΟΥ