ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (όσον αφορά τον τίτλο του 1ου θέματος)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                  Αρ. Πρωτ: 22528       Νάξος, 05/12/2016 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)Προς όλους τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3)Προς όλους τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
4)Προς όλους τους Εκπρόσωπους των Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 09 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.30μ.μ. με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 1. Καθορισμός ανώτατου ύψους προϋπολογισμού εξόδων (επενδυτικών  δαπανών – πρώην ΣΑΤΑ) Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων  Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, έτους 2017.
 2. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Γενικού Νοσοκομείου Σύρου και Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου για την χρηματοδότηση εκπόνησης μελετών έργων εγκαταστάσεων υγείας.
 3.  Έγκριση Διενέργειας Διαγωνισμού για την Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των Δ.Ε. Νάξου και Δρυμαλίας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων».
 4. Έγκριση μελέτης και διενέργειας διαγωνισμού: «Παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το 2017».
 5. Λήψη απόφασης επί του θέματος μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018. 
 6. Λήψη απόφασης για την ένταξη του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στην Πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης».
 7. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Διαμόρφωση – ανακατασκευή κεντρικού δρόμου οικισμού Αγίου Αρσενίου Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου».
 8. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «Ανέγερση Σχολικού κτιρίου Νηπιαγωγείου & Δημοτικού στον Οικισμό Παναγιάς Κοινότητας Ηρακλειάς».
 9. Λήψη απόφασης για αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ μερικής απασχόλησης.
 10. Λήψη απόφασης περί εκμίσθωσης Δημοτικού Σφαγείου στη θέση Ξηρόκαμπος – «Τίμιος Σταυρός» Δ.Ε. Νάξου.
 11. Έγκριση σχεδίου τουριστικής δράσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έτους 2017.
 12. Καθορισμός ειδικού προστίμου για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης κάθε είδους αντικειμένων, λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου (υπ' αριθμ. 217/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
 13. Έγγραφη του Δήμου ως συνδρομητή σε έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις.
 14. Λήψη απόφασης συμμετοχής του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σε εκθέσεις τουρισμού για το έτος 2017.
 15. Έγκριση πληρωμής χρηματοδοτούμενων μισθωμάτων έτους 2016.
 16. Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.
 17. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού από την προγραμματική σύμβαση με την Δονούσα.
 18. Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2016.
 19. Έγκριση επιχορήγησης του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου.
 20. Λήψη απόφασης περί διαγραφής  χρηματικών καταλόγων από οφειλές παράβασης Κ.Ο.Κ.
 21. Επιστροφές ποσών σε δημότες ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
 22. Διαγραφές οφειλών από τέλη παρεπιδημούντων.
 23. Αίτημα κ. Κατερίνης Καλλιόπη περί διαγραφής προσαυξήσεων από τέλη ύδρευσης.
 24. Αίτημα κ. Λαγογιάννη Κωνσταντίνου περί διαγραφής προσαυξήσεων από τέλη ύδρευσης.
 25. Αίτημα κ. Φακίνου Γιαννούλη του Παύλου περί επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
 26. Αίτημα κ. Σμαράγδας Βλάχου περί επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
 27. Έγκριση μετακίνησης αιρετών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
 28. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου Γεωργίου Ξανθούλη (υπ' αριθμ. 250/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
 29. Αντικατάσταση μέλους σε επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου (υπ' αριθμ. 217/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων).
 30. Αντικατάσταση μέλους στην επιτροπή παρακολούθησης υλοποίησης της από 22/04/2016 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (υπ' αριθμ. 12/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων).
 31. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής.
 32.  Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, η οποία αφορά στην έγκριση του προϋπολογισμού και στοχοθεσίας, οικονομικού έτους 2017, του νομικού προσώπου.
 33. Έγκριση της υπ' αριθμ. 105/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Ο.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α., η οποία αφορά στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, του νομικού προσώπου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.