Απόφαση 6/2013 της 15η Φεβρουαρίου  2013, του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.» Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων με   Θέμα: Ορισμός μελών επιτροπών Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας ,Περιβάλλοντος ,Πρόνοιας και Αλληλεγγύης , Αθλητικών Εγκαταστάσεων .
Σύμφωνα με τον Ν3852/2010 και για την εύρυθμη λειτουργία του Νομικού Προσώπου κρίνεται αναγκαίος ο ορισμός επιτροπών ως κατωτέρω: 

Πολιτισμού
1.    Ξενάκη Ανδριανή
2.    Σιδερή Αικατερίνη
3.    Φραγκίσκος Ευάγγελος
4.    Μανιός Γεώργιος
5.    Κουτσογιαννάκη Αικατερίνη
6.    Λιανοπούλου Μαριγώ
7.    Καραβία Σοφία
8.    Φουτάκογλου Ευστράτιος  Ιορδ.

Αθλητισμού
1.    Μαργαρίτης Ιωάννης
2.    Βλησίδης Νικόλαος
3.    Βουτσίνος Ευάγγελος
4.    Κατσούλης Εμμανουήλ
5.    Ψαρρά Αικατερίνη
6.    Μαργαρίτη Σταματούλα
7.    Λιακοπούλου –Μανωλά Λήδα

Περιβάλλοντος
1.    Φρατζέσκος Στέφανος
2.    Σιδερή Αικατερίνη
3.    Τσολάκης Ιωάννης
4.    Χατζηανδρέου Λεονάρδος
5.    Γουρζή Λητώ
6.    Μπαρδάνης Εμμανουήλ
7.    Στρατούρης Στεφανός
Παιδείας

1.    Βλησίδης Νικόλαος
2.    Φρατζέσκος Στέφανος
3.    Μαργαρίτης Φραγκίσκος
4.    Κατσούλης Εμμανουήλ
5.    Κουτσογιαννάκη Αικατερίνη
6.    Λιακοπούλου Μανωλά Λήδα
7.    Τζακωνιάτη Στέλλα
8.    Δημητροκάλλης Ευστάθιος

Πρόνοιας και Αλληλεγγύης

1.    Ξενάκη Ανδριανή
2.    Βλασερού Ιουλιανή
3.    Βουτσίνος Ευάγγελος
4.    Τσολάκης Ιωάννης
5.    Μανιός Γεωργίος
6.    Χωριανόπουλου Σοφία
7.    Χωριανόπουλος Νικηφόρος

Επιτροπές για τις Αθλητικές Εγκαταστάσεις
              Α. Γηπεδο Αγίου Αρσενίου

1.    Μαργαρίτης Ιωάννης
2.    Βουτσίνος Ευάγγελος
3.    Κατσούλης Εμμανουήλ
4.    Μαργαρίτης Νικόλαος

    Β.Γήπεδο Χώρας
1.    Μαργαρίτης Ιωάννης
2.    Βουτσίνος Ευάγγελος
3.    Κατσούλης Εμμανουήλ
4.    Σαντοριναίος Εμμανουήλ

   Γ.Κλειστο Γυμναστήριο Χώρας
1.    Μαργαρίτης Ιωάννης
2.    Βουτσίνος Ευάγγελος
3.    Κατσούλης Εμμανουήλ
4.    Βάβουλας Αναστάσιος

Σχόλια are closed.