Οριστικοί πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

Οριστικοί πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας της υπ’ αριθ. 14109/21-08-2020 ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

Οριστικός πίνακας Μερικής Απασχόλησης

Οριστικός πίνακας Πληρής Απασχόλησης

 

 

Σχόλια are closed.