Οριστικός πίνακας κατάταξης, βαθμολογίας και επιλογής των υποψηφίων της υπ’ αριθ. 14069/13-08-2021 Ανακοίνωσης καθαρισμού σχολικών μονάδων

Οριστικός πίνακας κατάταξης, βαθμολογίας και επιλογής των υποψηφίων της υπ’ αριθ. 14069/13-08-2021 Ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2021-2022

Οριστικός πίνακας κατάταξης, βαθμολογίας

 

Σχόλια are closed.