ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
Της με α/α  12ης/5-12-2011 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:     Εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων
Α/α απόφασης:  20/2011.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για:
1.                  Την άμεση κατεδάφιση των κεραιών κινητής τηλεφωνίας που παρανόμως έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή «Κάπαρες» του οικισμού Αγίας Άννας Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου, με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 6 παρ. 2 του Π.Δ. 267/1998, εφόσον είναι σε ισχύ, λόγω του ότι δεν υπάρχει Υπηρεσία κατεδάφισης αυθαιρέτων.
2.                  Την άμεση κατεδάφιση των κεραιών κινητής τηλεφωνίας που παρανόμως έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή «Κάπαρες» του οικισμού Αγίας Άννας Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου, με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 6 παρ. 2 του Π.Δ. 267/1998, εφόσον είναι σε ισχύ, λόγω του ότι δεν υπάρχει Υπηρεσία κατεδάφισης αυθαιρέτων.
3.                  Την άσκηση ελέγχου νομιμότητας όλων των εγκατεστημένων εντός κατοικημένων περιοχών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων κεραιών κινητής τηλεφωνίας και σε περίπτωση μη νόμιμης εγκατάστασης, να ακολουθηθεί η διαδικασία κατεδάφισής τους.
4.                  Τον ορισμό Επιτροπής από το Δημοτικό Συμβούλιο, η οποία θα ασχοληθεί με την υλοποίηση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας και κατεδάφισης – σε περίπτωση μη νόμιμης τοποθέτησης – των εγκατεστημένων εντός κατοικημένων περιοχών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων κεραιών κινητής τηλεφωνίας.
5.                  Την αναγκαιότητα ψήφισης νέου θεσμικού πλαισίου, στο οποίο να τίθενται αυστηρότερες προϋποθέσεις για την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας, με σκοπό την αποτροπή όχι μόνο των επιστημονικά αποδεδειγμένων αλλά ακόμη και των ενδεχόμενων/πιθανολογούμενων βλαπτικών επιδράσεων της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

Συγκεκριμένα, το νέο θεσμικό πλαίσιο να επιβάλλει:

§     Ως ελάχιστη απόσταση τοποθέτησης κεραιών κινητής τηλεφωνίας από οικισμό ή μεμονωμένη κατοικία, τα 500 (πεντακόσια) μέτρα.
§     Ως ελάχιστη απόσταση μεταξύ κεραιών εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που είναι εγκατεστημένες στην ίδια περιοχή, τα 500 (πεντακόσια) μέτρα, ώστε να αποφευχθεί η αθροιστική συσσώρευση ακτινοβολίας.
§     Σημαντική αύξηση του ποσού των προστίμων που επιβάλλονται στην περίπτωση μη νόμιμης εγκατάστασης κεραιών κινητής τηλεφωνίας.

Νάξος 8/12/2011

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Τοτόμης Πρωτονοτάριος 

Σχόλια are closed.