ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  16 – 07 – 2012 (24η/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

173

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την προμήθεια κάδων για τις παραλίες του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1. Εγκρίνει τη δαπάνη για την προμήθεια κάδων για τις παραλίες του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και διαθέτει πίστωση ύψους 2.470,80 € σε βάρος του Κ.Α. 20-7135.001 για το σκοπό αυτό.

2. Εγκρίνει τη δαπάνη για τη μεταφορά κάδων για τις παραλίες του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και διαθέτει πίστωση ύψους 184,50 € σε βάρος του Κ.Α. 20-6414 για το σκοπό αυτό.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.