Πίνακας περίληψης αποφάσεων της έκτακτης συνεδρίασης του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας  Νάξου της 14/4/2011
(7η Συνεδρίαση του έτους 2011)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

28

Περί της έγκρισης κατάθεσης φακέλου «ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής

Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) Μεσαιωνικού Κάστρου και παλαιού οικισμού  Χώρας Νάξου».

Προτείνει την έγκριση κατάθεσης φακέλου «ολοκληρωμένου σχεδίου αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) Μεσαιωνικού Κάστρου και παλαιού οικισμού Χώρας Νάξου -Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»,  διότι πιστεύει ότι θα είναι μια ευκαιρία να αναδειχθεί μέσω αυτής ο ιστορικός πλούτος της Χώρας Νάξου και του νησιού γενικότερα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ
κ.α
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Σχόλια are closed.