ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Της με α/α  10ης/29-10-2012 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΘΕΜΑΤΑ EΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/α απόφασης

ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης

21/2012

Αίτηση Κοντοπίδη Δέσποινας του Μάρκου για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος («Παντοπωλείο») στην Τοπική Κοινότητα Μονής.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα στην Κοντοπίδη Δέσποινα του Μάρκου, προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, το οποίο η ενδιαφερόμενη προτίθεται να λειτουργήσει ως «Παντοπωλείο» στην Τ.Κ. Μονής. Το ακριβές είδος του καταστήματος θα καθοριστεί από το αρμόδιο Γραφείο Δημόσιας Υγιεινής και Κοινωνικής Μέριμνας Νάξου, σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/2012 (ΦΕΚ 2718/τεύχος Β΄/8-10-12).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/α απόφασης

ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης

22/2012

Αίτηση Στρατούρη Στέφανου του Νικολάου για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Μικτό κατάστημα Λιανικού Εμπορίου Τροφίμων και Ποτών με βοηθητική αποθήκη (Παντοπωλείο-Οπωροπαντοπωλείο)» στην Μικρή Βίγλα της Τ.Κ. Σαγκρίου.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα στον Στρατούρη Στέφανο του Νικολάου, προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, το οποίο ο ενδιαφερόμενος προτίθεται να λειτουργήσει ως «Μικτό κατάστημα Λιανικού Εμπορίου Τροφίμων και Ποτών με βοηθητική αποθήκη (Παντοπωλείο-Οπωροπαντοπωλείο)» στην Μικρή Βίγλα της Τ.Κ. Σαγκρίου. Το ακριβές είδος του καταστήματος θα καθοριστεί από το αρμόδιο Γραφείο Δημόσιας Υγιεινής και Κοινωνικής Μέριμνας Νάξου, σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/2012 (ΦΕΚ 2718/τεύχος Β΄/8-10-12).

23/2012

Αίτηση Βλασερού Ιωάννας του Στέφανου για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος («Καφετέρια-Μπαρ») στην Τ.Κ. Χαλκείου.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα στην Βλασερού Ιωάννα του Στέφανου, προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, το οποίο η ενδιαφερόμενη προτίθεται να λειτουργήσει ως «Καφετέρια-Μπαρ» στην Τ.Κ. Χαλκείου. Το ακριβές είδος του καταστήματος θα καθοριστεί από το αρμόδιο Γραφείο Δημόσιας Υγιεινής και Κοινωνικής Μέριμνας Νάξου, σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη. Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/2012 (ΦΕΚ 2718/τεύχος Β΄/8-10-12).

                                             

Νάξος 29/10/2012
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τοτόμης Πρωτονοτάριος    

Σχόλια are closed.