ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Της με α/α  1ης/18-1-2013 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/α απόφασης

 ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
1/2013

Εκλογή Αντιπροέδρου Ποιότητας Ζωής

Η Επιτροπή, με απόφαση κατά πλειοψηφία (5 ψήφους υπέρ και 1 κατά) και με φανερή ψηφοφορία εξέλεξε Αντιπρόεδρό της τον κο Καραμανή Γεώργιο, μέλος της μειοψηφίας. Αρνητική ψήφο έδωσε ο κ. Πολυκρέτης Εμμανουήλ.

                Νάξος 18/1/2013
 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 
              Τοτόμης Πρωτονοτάριος    

Σχόλια are closed.