ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
Της με α/α  8ης/9-8-2012 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/α απόφασης

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
19/2012

Αίτηση ανανέωσης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της Φαλιέρου Χριστίνας, που λειτουργεί ως «Καφετέρια» στην Τ.Κ. Χαλκείου.

Η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα την ανανέωση της εκδοθείσας από τον πρώην Δήμο Δρυμαλίας άδειας χρήσης μουσικών οργάνων, με αρ. πρωτ. 4912/31-7-2009, του εν θέματι καταστήματος έως την 30/9/2012, με παράταση του ωραρίου μέχρι την τρίτη πρωινή ώρα (03:00) και σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται στην με αρ. πρωτ. 1101/19-11-2008 εγκριτική απόφαση του πρώην ΓραφείουΥγείας-Πρόνοιας Επαρχείου Νάξου.

 
                Νάξος 9/8/2012

 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

              Τοτόμης Πρωτονοτάριος    

Σχόλια are closed.