Πίνακας περίληψης αποφάσεων της συνεδρίασης του 
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας  Νάξου στις 31/05/2013
(8η Συνεδρίαση του έτους 2013)

  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

1

1. « Εκμίσθωση τμημάτων κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού (όπως εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής). »

       

         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται την εκμίσθωση τμημάτων  κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού για την  εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής- σπορ)», και προτείνει μία (1) θέση στην πλαζ Αγίου Γεωργίου τη θέση «Ποριά».

 

Comments are closed.