ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ   ΖΩΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
Της με α/α  4ης/3-5-2011 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/α απόφασης

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απόφασης

6/2011 Αίτηση χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος («Παντοπωλείο») στην Τοπική Κοινότητα Χαλκείου. Η Επιτροπή ομόφωνα χορήγησε στην κα Σαλτερή Ευαγγελία του Νικολάου προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, το οποίο η ενδιαφερόμενη αιτείται να λειτουργήσει ως «Παντοπωλείο» στην Τοπική Κοινότητα Χαλκείου.
7/2011

Αίτηση χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος («Παραδοσιακό Καφενείο») στην Τοπική Κοινότητα Γαλανάδου.

Η Επιτροπή ομόφωνα χορήγησε στην κα Ναυπλιώτου Πολυξένη του Ιωάννη προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, το οποίο η ενδιαφερόμενη αιτείται να λειτουργήσει ως «Παραδοσιακό Καφενείο» στην Τοπική Κοινότητα Γαλανάδου (περιοχή Μπελόνια), με την προϋπόθεση ότι πριν τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος, η αιτούσα θα προσκομίσει και σχετική εγκριτική απόφαση από τη 2η Εφορεία Βυζαντινών αρχαιοτήτων.
8/2011

Καθορισμός τμημάτων αιγιαλού για παραχώρηση απλής χρήσης για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους.

Η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο τον καθορισμό των τμημάτων κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού των παραλιακών οικισμών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης τους προς τρίτους (μη δικαιούχους απευθείας παραχώρησης), έναντι ανταλλάγματος, αποκλειστικά για την άσκηση δραστηριότητας εκμίσθωσης ομπρελών και καθισμάτων θαλάσσης, ως εξής:

§  9 τμήματα του Αγίου Προκοπίου.
§  2 τμήματα της Πλάκας.
§  1 τμήμα της Μικρής Βίγλας, αριστερά της ταβέρνας Λιόφαγου.
§  1 τμήμα στο Καστράκι, στο λιμανάκι δεξιά, πλησίον των ενοικιαζόμενων δωματίων Εμμαν. Μαράκη.
§  1 τμήμα στη Γλυφάδα, απέναντι από την ταβέρνα Βενιεράκη.
§  1 τμήμα στο Αλυκό, μετά το ξενοδοχείο ¨Φοίνικας¨.
§  1 τμήμα στην παραλία του Αμμίτη.
-Ο καθορισμός των τμημάτων έγινε σε εφαρμογή σχετικών αποφάσεων των Κοινοτήτων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, στα διοικητικά όρια των οποίων ευρίσκονται παραλίες.
-Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης καθορίστηκε μέχρι την 31/10/2012.
-Η μεταβίβασης του δικαιώματος της απλής χρήσης προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης, θα γίνει κατόπιν διενέργειας δημοπρασίας και σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους που τίθενται στην ΚΥΑ 1038460/2439/Β0010/09.

Νάξος 4/5/2011
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Τοτόμης Πρωτονοτάριος    

Σχόλια are closed.