ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Νάξος,  04/12/201
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                 Αρ. Πρωτ. -Οικ. 24945 –
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
Της με α/α  15ης/04-12-2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/α απόφασης

ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
44/2015

Έγκριση τροποποίησης Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Η Επιτροπή εισηγείται ομόφωνα στο δημοτικό συμβούλιο την τροποποίηση του εγκεκριμένου Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, σε επιμέρους άρθρα του.

                                                                                                                            
 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τοτόμης Πρωτονοτάριος              

Σχόλια are closed.