Πίνακας Θεμάτων της με α/α 2ης/28-02-2020 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                           Νάξος, 09/03/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                                      Αρ. Πρωτ. – Οικ. 4602-
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
Της με α/α 2ης/28-02-2020 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Α/α απόφασης

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης

2/2020 Κοπή δένδρων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο,
την έγκριση κοπής και απομάκρυνσης ενός δένδρου (πλατανάκι) που βρίσκεται έμπροσθεν της οικίας της κας Βρούτση Μαρίας στη Κοινότητα Φιλωτίου, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας.

    

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                                                          Εμμανουήλ Πολυκρέτης              

Σχόλια are closed.