ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Νάξος, 16-10-2017

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ          

 

Πίνακας περίληψης αποφάσεων της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής     Κοινότητας Νάξου στις 13-10-2017

(11η Συνεδρίαση του έτους 2017)

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

 

 

43

 

«Γνωμοδότηση Δημοτικών Οργάνων για ΜΠΕ Τροποποίησης ΑΕΠΟ για το έργο «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) 95 Ανεμογεννητριών συνολικής ισχύος 218,50MW & των συνοδών έργων»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί αρνητικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) 95 Ανεμογεννητριών συνολικής ισχύος 218,50MW & των συνοδών έργων στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων λόγω του ότι θα προκληθεί καταστροφή στο περιβάλλον, λόγω του μεγέθους τους και λόγω του μεγάλου πλήθους τους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΝΑΞΟΥ

 

 

                  

                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Σχόλια are closed.