ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Νάξος, 17-10-2017

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                     Αρ. Πρωτ. – Οικ.22557

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Της με α/α  11ης/16-10-2017 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

                                                                                  

Α/α απόφασης
ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
24/2017 Γνωμοδότηση Δημοτικών Οργάνων για ΜΠΕ Τροποποίησης ΑΕΠΟ για το έργο: «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) 95 Ανεμογεννητριών συνολικής ισχύος 218,50 MW και των συνοδών έργων». Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, γνωμοδοτεί αρνητικά επί της Τροποποιημένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) 95 Ανεμογεννητριών συνολικής ισχύος 218,50MW και των συνοδών έργων στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

 

    

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

Εμμανουήλ Πολυκρέτης     

Σχόλια are closed.