ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Νάξος, 01/11/2011
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ                                                          

Πίνακας περίληψης αποφάσεων της συνεδρίασης του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας  Νάξου στις 31/10/2011

(16η Συνεδρίαση του έτους 2011)


ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

63

1ο:Αιτήσεις  χορήγη-σης προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος                   

              Αποφασίζει Ομόφωνα

  Τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στους α) Κονδύλης Κωνσταντίνος του Βασιλείου (Εστιατόριο-ψησταριά-Σνακ Μπαρ, Χώρας Νάξου) β) Κωστοπούλου Βασιλική του Αντωνίου (Ιχθυοπωλείο-Κατεψυγμένα προϊόντα,  Χώρα Νάξου) γ) Ξενάκης Δημήτριος του Γεωργίου (Ιντερνέτ καφέ στην περιοχή Χώρας Νάξου) δ) Πολυκρέτης Σταύρος του Ευσταθίου (Ζαχαρώδη προϊόντα τυποποιημένα, ποτά, παγωτά, αναψυκτικά, ζύθος, χυμοί, εμφιαλωμένα ύδατα, στη Χώρα Νάξου)    

 

 

64

2ο:Εισήγηση για αναμόρφωση προϋπολογισμού  και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δ.Κ. Νάξου

                Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

 Να γίνει αναμόρφωση του προϋπολογισμού βάση του εγγράφου της Τ.Υ. : «Κατάχωση ανασκαφής οικοπέδου Δήμου στην περιοχή Άγιος Μηνάς Δ.Κ. Νάξου και τα χρήματα να παρθούν από τον κωδικό « Μελέτη κατασκευής πεζοδρομίου και μελέτη σύμβασης οδών.

                    Αποφασίζει Ομόφωνα

Αλλαγή τίτλου στο έργο «Συντήρηση-αντικατάσταση παιδικών χαρών και να μετονομαστεί «Ανάθεση μελέτης διαμόρφωσης και κατασκευής παιδικών χαρών»

 

65

3ο: Θέση και προτάσεις της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου σχετικά με τον υπό ψήφιση από το Δημοτικό Συμβούλιο «Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

             Αποφασίζει Ομόφωνα

  1. Να αποστείλει έγγραφο στην εκτελεστική επιτροπή του Δήμου με αίτημα την σύνταξη το συντομότερο δυνατόν ενός κανονισμού λειτουργίας του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) που θα συμπληρώνει και θα εξειδικεύει τον Ο.Ε.Υ.
  2.  Στον υπό σύνταξη κανονισμό λειτουργίας του Ο.Ε.Υ. να αναφέρεται ρητά ότι στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου:

·          «Η παραχώρηση ή εκμίσθωση δημοτικών    χώρων για άσκηση πάσης φύσεως εμπορικών ή άλλων δραστηριοτήτων προϋποθέτει την σύμφωνη γνώμη της Δ.Κ.Ν.»

·          «Η  Δ.Κ.Ν. έχει την δυνατότητα παρέμβασης στη Δημοτική Αστυνομία και η Δημοτική Αστυνομία υποχρεούται σε άμεση ανταπόκριση προκειμένου να αποτρέπονται πάσης φύσεως  παραβατικές συμπεριφορές»

·         γ. «Κατά την σύνταξη πάσης φύσεως κανονιστικών αποφάσεων η Δ.Κ.Ν. διατυπώνει σύμφωνη γνώμη ή της εκχωρείται το δικαίωμα σύνταξης κανονιστικών διατάξεων τοπικού ενδιαφέροντος».

  1. Να ενημερωθεί ο Δήμος για τα παραπάνω αιτήματα μας, τα οποία και να γνωστοποιηθούν στους αρχηγούς των Δημοτικών Παρατάξεων και στα Μ.Μ.Ε.   

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ
ΒΑΡΣΑΜΑΣ  Ι. ΣΥΜΕΩΝΟΓΛΟΥ

Σχόλια are closed.