ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Νάξος, 10/6/2011
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ                                                     

Πίνακας περίληψης αποφάσεων της τακτικής συνεδρίασης του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας  Νάξου της 10/6/2011
(10η Συνεδρίαση του έτους 2011)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

38

1ο:Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Αποφασίζει Ομόφωνα

Τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων  υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Χώρα Νάξου,  στους:

1)Γ.Σαραντάκη -Χ.Τερζή Ο.Ε ,Σνακ -Μπαρ στην συνοικία «Μπούργο» Χώρας Nάξου, 2) Δελαβέρη Ηλία του Δημητρίου, κομμωτήριο στην περιοχή Πάρκο Έλλης  Χώρας Νάξου3) LAMARTINA ALFONSO του  MICHELE Σνακ -Μπαρ-Καφενείο-Αναψυκτήριο,  στην περιοχή «Μπούργο»  Χώρας Νάξου.

39

2ο:Αιτήσεις χορήγησης  άδειας λειτουργίας μουσικής κατάστημάτων

Aποφασίζει Ομόφωνα

A.Τη χoρήγηση άδειας λειτουργίας Μουσικής  στην Δέσποινα Αξαοπούλου του Παναγιώτη για το κατά-στημα καφενείο ΕΛΙΑ στην Παλαιά Αγορά  Χώρας Νάξου  έως την 31/12/2011.

Aποφασίζει κατά πλειοψηφία

Την παράταση της άδειας μέχρι την 3:00 πρωινή ώρα

Αποφασίζει Ομόφωνα

B.Τη χορήγηση αδειών λειτουργίας Μουσικής  στους:

α: Αθανασάκη Ιωάννη του Γεωργίου για το κατάστημα Καφέ-Αναψυκτήριο «PRIΜΕ» στην Παραλία  Χώρας Νάξου  έως την 30/09/2011.

Παράταση της άδειας μέχρι την 3:00 πρωινή ώρα.

β:Φλεριανού Ειρήνη και Σία Ε.Ε. για το κατάστημα καφετέρια -Μπάρ « ΔΙΟΓΕΝΗΣ» στην παραλία  Χώρας Νάξου έως την 31/12/2011.

Παράταση της άδειας μέχρι την 3:00 πρωινή ώρα.

γ. Λουγιάκη Ανδρέα του Κήρυκα για το κατάστημα καφετέρια -Μπάρ « LEMON» στην παραλία  Χώρας Νάξου έως την 31/12/2011.

Παράταση της άδειας μέχρι την 3:00 πρωινή

δ. Μ και Ν. Ρούσσος Ο.Ε. για το κατάστημα καφετέρια -Μπάρ -Εστιατόριο  SCIROCCO    στην πλατεία Πρωτοδικείου Χώρας Νάξου έως την 31/10/2011.

Παράταση της άδειας μέχρι την 3:00 πρωινή

ε. Παπαδόπουλο Δημήτριο του Κανάρη για το κατάστημα καφέ -Μπάρ-αναψυκτήριο

« ΦΟΙΝΙΚΑΣ» στην περιοχή Αγίου Γεωργίου  Χώρας Νάξου έως την 30/09/2011.

Παράταση της άδειας μέχρι την 3:00 πρωινή

3ο:Προτάσεις επί του σχεδίου του κανονισμού λειτουργίας  Δημοτικών Σφαγείων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στη θέση  «Ξηρόκαμπος» της Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου

Ομόφωνα αναβάλλεται  για την επόμενη συνεδρίαση

40

4ο:Εξέταση αιτή-ματος δημοτών σχετικά με τον ευπρεπισμό στενού δρομίσκου παραπλεύπλεύρως
του  ΟΤΕ στη Χώρα Νάξου

Αποφασίζει Ομόφωνα

Να εισηγηθεί στο Δήμο, προτάσεις σχετικά με τον ευπρεπισμό και εξωραϊσμό  του στενού δρομίσκου παραπλεύρως του  ΟΤΕ στη Χώρα Νάξου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ

ΒΑΡΣΑΜΑΣ  Ι. ΣΥΜΕΩΝΟΓΛΟΥ

Σχόλια are closed.