ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ                                                          

Πίνακας περίληψης αποφάσεων της συνεδρίασης του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας  Νάξου στις 23/11/2011

(17η Συνεδρίαση του έτους 2011)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

66

1ο: Αιτήσεις χορήγησης  άδειας λειτουργίας μουσικής καταστημάτων

Αποφασίζει Ομόφωνα

Τη χορήγηση αδειών λειτουργίας Μουσικής  στους:

α:N.& I.ΣΑΡΡΗΣ Ο.Ε, για το κατάστημα  καφέ- Μπαρ "JAM" στην  Πόλη της Χώρας Νάξου,  έως την 31/12/2011.

Παράταση της άδειας μέχρι την 3:00 πρωινή ώρα.

β: Γκούφας Γεώργιος του Κωνσταντίνου, για το κατάστη-μα Καφέ- Μπαρ «FRAGILE»   στην  Χώρα Νάξου,  έως την 31/12/2011.

Παράταση της άδειας μέχρι την 3:00 πρωινή ώρα

Γ: Καπατσούλια Χρυσάνθη του Γεωργίου, παραδοσιακό καφενείο στην  Χώρα Νάξου,  έως την 31/12/2011.

Παράταση της άδειας μέχρι την 3:00 πρωινή ώρα

 

67

2ο: Αίτηση  χορήγη-σης προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος                    

                    Αποφασίζει Ομόφωνα

Τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στους

α) Φακίνου Αικατερίνη του Εμμανουήλ (παντοπωλείο-οπωρολαχανοπωλείο), στην περιοχή Καζανάκια  Χώρας Νάξου)

β) Φακίνου Αικατερίνη του Εμμανουήλ (αποθήκη χονδρικού εμπορίου τροφίμων και ποτών), στην περιοχή Καζανάκια  Χώρας Νάξου)  

68

3ο: Εισήγηση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νάξου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, προς την Εκτελεστική Επιτροπή για το επιχειρησιακό πρόγραμμα

Αποφασίζει Ομόφωνα

Κατανομή ΣΑΤΑ  ποσού 452.000 ευρώ Δημοτικής Κοινότητας Νάξου για το έτος 2012:

Κατανομή ΣΑΤΑ  ποσού 452.000 ευρώ Δημοτικής Κοινότητας Νάξου για το έτος 2013:

Κατανομή ΣΑΤΑ  ποσού 452.000 ευρώ Δημοτικής Κοινότητας Νάξου για το έτος 2014:

69

Εισήγηση  για αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση Τεχνικού                 Προγράμματος Δ. Κ. Νάξου

Αποφασίζει Ομόφωνα

Να γίνει αναμόρφωση του προϋπολογισμού για την εκτέλεση έργων έτους 2011.

70

Εισήγηση για υπόδειξη θέσεων στάσιμου εμπορίου και χώρων λειτουργίας λαϊκών αγορών

Αποφασίζει Ομόφωνα

Ο Χώρος λειτουργίας Λαϊκών Αγορών να είναι μόνο στη θέση της υπάρχουσας λαϊκής αγοράς (πλατεία Δημαρχείου).

Θέσεις υπαίθριου στάσιμου εμπορίου δεν θα επιτραπούν στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, όπως συμφώνησαν και οι παριστάμενοι εκπρόσωποι του Εμπορικού Συλλόγου Νάξου.

Σχόλια are closed.