Πίνακας περίληψης αποφάσεων της συνεδρίασης του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας  Νάξου στις 23/04/2013
(6η Συνεδρίαση του έτους 2013)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

19

1.«Έγκριση έργου ύδρ/σης-αποχ/σης Δ.Κ-Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος»

                    

                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη μελέτη και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου : «Αποκατάσταση -επέκταση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης και αντικατάσταση χαλασμένων δικλείδων Δ.Κ. Νάξου», καθώς και την αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος.

 

20

2.«Περί παραχώρησης τμήματος οικοπέδου»

 

                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει και επικυρώνει την παραχώρηση σε κοινή χρήση τμήματος οικοπέδου στη θέση Φουντάνα Χώρας Νάξου.

 

 

21

3. «Αιτήσεις ανανέωσης αδειών λειτουργίας μουσικής καταστημάτων»

 

                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την ανανέωση αδειών λειτουργίας μουσικής στους:

1) POELL THOMAS του CARL, για το Καφέ Μπαρ-Ιντερνετ, στην  περιοχή Πηγαδάκια της Χώρας Νάξου,  έως την 30/09/2013.

Παράταση της άδειας μέχρι την 03:00 πρωινή ώρα.

2) Ε. ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., για το Καφετέρια-Σνακ Μπαρ-Εστιατόριο, στην περιοχή Αγίου Γεωργίου της Χώρας Νάξου,  έως την 30/09/2013.

Παράταση της άδειας μέχρι την 03:00 πρωινή ώρα.

 

22

4.«Αιτήσεις  χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος» 

 

                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στους:

1)       RABELO MOISES του JOSE CARLOS, ως «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος (ζεστής και κρύας κουζίνας)-αναψυχής», επί της Πλατείας Μανδηλαρά της Χώρας Νάξου.

2)       ΚΑΓΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ως «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος (ζεστής και κρύας κουζίνας)», επί της οδού Κοντολέοντος της Χώρας Νάξου.

3)       ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ως «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος (ζεστής και κρύας κουζίνας)-αναψυχής», στην παραλία της Χώρας Νάξου.

4)       ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΡΙΑΔΝΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, ως «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος (ζεστής και κρύας κουζίνας)-αναψυχής», στην περιοχή Πηγαδάκια της Χώρας Νάξου.

5)       Α. ΑΤΑΜ ΚΑΙ Σ. ΜΟΝΔΕΛΟΣ Ε.Ε., ως «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος (ζεστής και κρύας κουζίνας)-αναψυχής», επί της οδού Παπαβασιλείου της Χώρας Νάξου.

23

5.«Σχετικά με παραχώρηση πλατείας σε καταστήματα»

 

                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Παραχώρηση με τον όρο να παραμένει ελεύθερο το 30% του χώρου της κάθε πλατείας.

24

6.«Ανακοίνωση ενόψει του εορτασμού του Πάσχα»

 

                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη σύνταξη ανακοίνωσης περί καθαρισμού και ευπρεπισμού της Δ.Κ. Νάξου.

Σχόλια are closed.