ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  16 – 03 – 2012 (6η/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

16

Έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων προμήθειας υγρών καυσίμων έτους 2012

Ομόφωνα η Επιτροπή:

Εγκρίνει την ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης προμήθειας υγρών καυσίμων έτους 2012 ως εξής:

Κ.Α.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Α.Δ.Α.

ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Α.Υ.

ΠΟΣΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ €

10-6641.01

1

03-02-2012

ΒΟΖ0ΩΚΗ-ΒΨΩ

Α-39

66,81

15-6641.001

1

03-02-2012

ΒΟΖ0ΩΚΗ-ΒΨΩ

Α-40

174,13

15-6641.001

7

20-02-2012

ΒΟΖΧΩΚΗ-Ψ7Θ

Α-161

1.000,00

20-6641.001

1

03-02-2012

ΒΟΖ0ΩΚΗ-ΒΨΩ

Α-41

2.514,67

20-6641.001

7

20-02-2012

ΒΟΖΧΩΚΗ-Ψ7Θ

Α-162

16.000,00

25-6641.001

1

03-02-2012

ΒΟΖ0ΩΚΗ-ΒΨΩ

Α-42

181,04

25-6641.001

7

20-02-2012

ΒΟΖΧΩΚΗ-Ψ7Θ

Α-163

10.000,00

30-6641.001

1

03-02-2012

ΒΟΖ0ΩΚΗ-ΒΨΩ

Α-43

1.408,94

30-6641.001

7

20-02-2012

ΒΟΖΧΩΚΗ-Ψ7Θ

Α-164

6.000,00

35-6644.001

1

03-02-2012

ΒΟΖ0ΩΚΗ-ΒΨΩ

Α-44

116,55

45-6641.001

1

03-02-2012

ΒΟΖ0ΩΚΗ-ΒΨΩ

Α-45

100,00

50-6641.001

1

03-02-2012

ΒΟΖ0ΩΚΗ-ΒΨΩ

Α-46

46,90

25-6643.001

1

03-02-2012

ΒΟΖ0ΩΚΗ-ΒΨΩ

Α-47

767,12

25-6644.001

1

03-02-2012

ΒΟΖ0ΩΚΗ-ΒΨΩ

Α-54

161,33

40-6643

1

03-02-2012

ΒΟΖ0ΩΚΗ-ΒΨΩ

Α-49

382,00

10-6643

1

03-02-2012

ΒΟΖ0ΩΚΗ-ΒΨΩ

Α-51

824,68

                                                                                   

  Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος

                                                                                   της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Comments are closed.