ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
Της με α/α  2ης/28-2-2012 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/α

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απόφασης
3/2012

Χαρακτηρισμός παράβασης καταστήματος «OPEN BAR» που λειτουργεί στη Δημοτική Κοινότητα Δονούσας.

Η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι η με αρ. πρωτ. 1020/655/10-β/3-9-2011 παράβαση που βεβαιώθηκε από τον Αστυνομικό Σταθμό Λαγκάδας Αμοργού στο κατάστημα «OPEN BAR», ιδιοκτησίας Φραγκόπουλου Διονυσίου του Νικολάου που λειτουργεί στη Δημοτική Κοινότητα Δονούσας, δεν αποτελεί τροποποίηση των ουσιωδών υγειονομικών όρων λειτουργίας του καταστήματος, αλλά παράβαση του άρθρου 2 του ΠΔ/τος 180/79, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 457/90 (τροποποίηση των όρων λειτουργίας μουσικής), και ως εκ τούτου απαιτείται η διαπίστωση τριών παραβάσεων εντός δωδεκαμήνου για την προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας και τη σφράγιση του καταστήματος.

4/2012

Εξέταση ανάκλησης ή μη άδειας λειτουργίας καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ-ΠΙΤΣΑΡΙΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» που λειτουργεί στη Δημοτική Κοινότητα Σχοινούσσης.

Η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε, σε σχέση με την με αρ. πρωτ. 1020/181/7-α/26-7-2011 παράβαση που βεβαιώθηκε από τον Αστυνομικό Σταθμό Κουφονησίων στο κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ-ΠΙΤΣΑΡΙΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», ιδιοκτησίας Σίμου Ευαγγελίας που λειτουργεί στη Δημοτική Κοινότητα Σχοινούσσης, να μη γίνει ανάκληση της αδείας λειτουργίας του και σφράγιση αυτού, αλλά το εν λόγω κατάστημα να λειτουργεί με την υπάρχουσα άδεια και να αναπτύσσει 21 (είκοσι ένα) καθίσματα στην αίθουσα πελατών του και εφόσον αποκτήσει το δικαίωμα χρήσης του υπαίθριου χώρου που βρίσκεται έμπροσθεν αυτού, να γίνει πρόσθετη Πράξη Προσδιορισμού Καθισμάτων, χωρίς να προηγηθεί σφράγιση του καταστήματος και έκδοση νέας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του.

Νάξος 29/2/2012

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τοτόμης Πρωτονοτάριος    

Σχόλια are closed.