Παράθεση γεύματος στα πλαίσια του Παιδικού Φεστιβάλ Πολιτισμού BLUESTARΙΝΟ FESTIVAL στην Κοινότητα Δονούσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. πρωτ.17416/29-9-2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών Προς : Κάθε ενδιαφερόμενο
Πληροφορίες : Κων/να Γαβαλά
Τηλέφωνο: 2285071545

 

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για «Παράθεση γεύματος στα πλαίσια του Παιδικού Φεστιβάλ Πολιτισμού BLUESTARΙΝΟ FESTIVAL» στην Κοινότητα Δονούσας

Δια της παρούσης, ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για: « Παράθεση γεύματος στα πλαίσια του Παιδικού Φεστιβάλ Πολιτισμού BLUESTARΙΝΟ FESTIVAL» στην Κοινότητα Δονούσας» από Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021 έως και Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021 με ενδεικτικό προϋπολογισμό 500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1. ΚΑΔ επιχείρησης

 

Ο Δήμαρχος

 

Δημήτριος Λιανός

 

 

Σχόλια are closed.