Ανακοίνωση για την πρόσληψη καθαριστών – καθαριστριών στις σχολικές μονάδες των Δήμων

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

Συνημμένα Έγγραφα

Σχόλια are closed.