Στα πλαίσια υλοποίησης κατασκευής του έργου αντικατάστασης του παλαιού δικτύου ύδρευσης από τη δεξαμενή Αγίου Χρυσοστόμου έως το Φαρμακείο Δελλαρόκα, απαιτείται η παράταση διακοπής της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Μ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ (ποτάμι) από την είσοδο του Δημοτικού πάρκινγκ έως τη διασταύρωση προς Άγιο Μηνά και επιπροσθέτως σε συνέχεια αριστερά της διασταύρωσης έως τον κεντρικό περιφερειακό δρόμο Χώρας, στην περιοχή Ποταμού Χώρας της κοινότητας Νάξου, προκειμένου να ολοκληρωθεί τμήμα του έργου.
Οι βασικές εργασίες εκσκαφών και κατασκευής του δικτύου στο τμήμα αυτό θα συνεχιστούν και το Σάββατο 12-2-2022 έως και την Τρίτη 15-2-2022, οπότε και θα διακοπεί η κυκλοφορία στο ανωτέρω τμήμα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ανωτέρω διακοπής κυκλοφορίας, η πρόσβαση στο τμήμα αυτό εναλλακτικά μπορεί να γίνεται με ασφάλεια μέσα από τον Δημοτικό χώρα στάθμευσης, καθώς και από τις παραπλήσιες οδούς.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση, την ανοχή και τη συμβολή όλων στην ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας στις παραπάνω οδούς που εφαρμόζονται οι νέες ρυθμίσεις.

Σχόλια are closed.