Παρακολούθηση εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικού μονοήμερου σεμιναρίου με θέμα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : Βαλτάσσαρ Μάρθα-Αγγελική
Τηλέφωνο: 2285029249
Εmail:mvaltassar@naxos.gov.gr

Προς: Konstantia Ralla ACC-ICFSociologist – Business & Life Coach President 2020

Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την υπηρεσία:

«Παρακολούθηση εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικού μονοήμερου σεμιναρίου με θέμα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» από τρείς υπαλλήλους του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 300,00 ευρώ (μηδενικός Φ.Π.Α.) με την 10150/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΑΥ.Α-1060, ΑΔΑ : 69ΠΛΩΚΗ-57Ω, ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την υπηρεσία : Παρακολούθηση εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικού μονοήμερου σεμιναρίου με θέμα: ΄΄ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ΄΄ του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» από σήμερα 23/06/2021 έως και την Τρίτη 29 /06/2021 2021 και ώρα 12.οο πμ.

Η συνολική υποχρέωση είναι αξίας 300,00 € σε βάρος του ΚΑ 00-6073 του οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2021

Ο Δήμαρχος καα

Νικόλαος Βαθρακοκοίλης

Αντιδήμαρχος

 

Σχόλια are closed.