Παροχή γεύματος κατά την επίσκεψη της Ομάδας ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ στην Κ. Ηρακλειάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. πρωτ. 7272/14-5-2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Κοινότητα Ηρακλειάς
Πληροφορίες: Δημήτριος Γαβαλάς ΠΡΟΣ: κάθε ενδιαφερόμενο
Τηλέφωνο: 2285071545

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
«Παροχή γεύματος κατά την επίσκεψη της Ομάδας ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ
στην Κ. Ηρακλειάς» .

Δια της παρούσης η Κ. Ηρακλειάς του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για: « Παροχή γεύματος κατά την επίσκεψη της Ομάδας ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ στην Κ. Ηρακλειάς» από Παρασκευή 14 Μαΐου 2021 έως και Πέμπτη 20 Μαΐου 2021 με ενδεικτικό προϋπολογισμό 1.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας

Δημήτριος Γαβαλάς

Σχόλια are closed.