ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. πρωτ. 7270/14-5-2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΟΝΟΥΣΑΣ
Πληροφορίες: Σιγάλας Χρήστος ΠΡΟΣ: κάθε ενδιαφερόμενο
Τηλέφωνο: 2285051600

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
«Παροχή γεύματος κατά την επίσκεψη της Ομάδας ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ
στην Κ. Δονούσας» .

Δια της παρούσης η Κ. Δονούσας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για: « Παροχή γεύματος κατά την επίσκεψη της Ομάδας ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ στην Κ. Δονούσας» από Παρασκευή 14 Μαΐου 2021 έως και Πέμπτη 20 Μαΐου 2021 με ενδεικτικό προϋπολογισμό 1.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Ο Πρόεδρος

Σιγάλας Χρήστος

Σχόλια are closed.