Παροχή γεύματος κατά την επίσκεψη της Ομάδας Αιγαίου στην Κ.Κουφονησίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. πρωτ. 7181/14-5-2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Κ. Κουφονησίων
Πληροφορίες: Κωβαίος Αντώνιος Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο
Τηλέφωνο: 2285071379

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
«Παροχή γεύματος κατά την επίσκεψη της Ομάδας Αιγαίου
στην Κ. Κουφονησίων» .

Δια της παρούσης η Κ. Κουφονησίων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για: « Παροχή γεύματος κατά την επίσκεψη της Ομάδας Αιγαίου στην Κ.Κουφονησίων» από Παρασκευή 14 Μαΐου 2021 έως και Πέμπτη 20 Μαΐου 2021 με ενδεικτικό προϋπολογισμό 3.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1. Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.
2.Ασφαλιστική ενημερότητα
3. Φορολογική ενημερότητα
4.ΚΑΔ επιχείρησης

 

Ο Πρόεδρος

Κωβαίος Αντώνης

Σχόλια are closed.