Παροχή δεξίωσης της Κοινότητας Κουφονησίων στα πλαίσια της επίσκεψης της Ομάδας Αιγαίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Κουφονήσι 9/10/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                             Αρ. πρωτ. 18620
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ                                           Πληροφορίες: Αντώνης Κωβαίος
Τηλέφωνο:      2285071379
Φαξ:                2285074139                                         Προς:     Κάθε ενδιαφερόμενο

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για «Παροχή δεξίωσης της Κοινότητας Κουφονησίων στα πλαίσια της επίσκεψης της Ομάδας Αιγαίου».

  Δια της παρούσης η Κοινότητα Κουφονησίων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική  προσφορά για : «Παροχή δεξίωσης της Κοινότητας Κουφονησίων στα πλαίσια της επίσκεψης της Ομάδας Αιγαίου» αυθημερόν  Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και ώρα 15.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό  3.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019  

 Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:

1.Υπεύθυνη Δήλωση  την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο.

2.Ασφαλιστική ενημερότητα
3. Φορολογική ενημερότητα

Ο Πρόεδρος της    Κοινότητας Κουφονησίων

Κωβαίος Αντώνης

Σχόλια are closed.