ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά από πρωτοβουλία που ανέλαβαν η Δ.Ε.Η., η  Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας και η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα των νοικοκυριών που έχουν διακόψει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος λόγω αδυναμίας πληρωμής των λογαριασμών,

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

οι κάτοικοι του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, που τους έχει διακοπεί το ρεύμα στην κύρια κατοικία τους λόγω οφειλών στη ΔΕΗ και ανήκουν σε ευάλωτη ομάδα, να προσέλθουν από σήμερα έως την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013 στο Γραφείο Πρόνοιας του Δήμου, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση επανασύνδεσης του ηλεκτρικού ρεύματος.

Για την απόδειξη της οικονομικής τους αδυναμίας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι:
1.     Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.
2.     Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ.
3.     Δήλωση φορολογία εισοδήματος οικ. έτους 2013.
4.     Εκκαθαριστικό σημείωμα οικ. έτους 2013.
5.     Έντυπο Ε9.
6.     Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
7.     Γνωμάτευση ΚΕΠΑ, σε περίπτωση αναπηρίας.
8.     Κάρτα ΟΑΕΔ, σε περίπτωση ανεργίας.
9.     Άδεια διαμονής, για τους αλλοδαπούς.

(Σε περίπτωση εγγάμων, υποβάλλονται τα ως άνω δικαιολογητικά  και για τους δύο συζύγους).
    Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από αρμόδια επιτροπή που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό, και εφόσον αποδεικνύεται η οικονομική αδυναμία του αιτούντος θα διαβιβάζεται η αίτησή του στη ΔΕΗ για την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος στην οικία του.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια υπάλληλο στο τηλέφωνο 2285360150.
       
Ο Δήμαρχος
Εμμανουήλ Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.