ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                               
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

                                                                                                                  Νάξος,  05/10/2011

                                                                                                                   Αρ. Πρωτ.: 12649                   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ    

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια ενεργού εξοπλισμού Η/Υπολογιστών δικτυακών υποδομών και τηλεπικοινωνιών, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 36.830,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 16%, και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Νάξου, την 13/10/2011, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 12:00, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγύηση συμμετοχής, ποσού 1841,50€.
Αντίγραφα της διακήρυξης ,τεχνικές προδιαγραφές και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (τηλ. 2285360114-115) και από το διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu.


Διακήρυξη

Τεχνική Περιγραφή
Τεχνικές Προδιαγραφές
Οικονομικός Πίνακας

Ο  Δήμαρχος
κ.α.α.

Ανεβλαβής Αργύρης
Αντιδήμαρχος

 

                                                                                      

 

 

Σχόλια are closed.