ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                              
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
                                                                                                                   Νάξος,  26/09/2011
                                                                                                                       Αρ. Πρωτ.: 12062

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ  ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ    

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού για την ασφάλεια των δημοτικών καταστημάτων συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 17.162,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 16%, και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Νάξου, την 07/10/2011, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14:00, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγύηση συμμετοχής, ποσού 858,10 €.
Αντίγραφα της διακήρυξης ,τεχνικές προδιαγραφές και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Δήμου Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων (τηλ. 2285360114-115) κατόπι υποβολής αιτήματος στο αρμόδιο για το διαγωνισμό γραφείο.

      Ο  Δήμαρχος

             κ.α.α.

 Ανεβλαβής Αργύρης
     Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.