ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
Της με α/α  9ης/14-07-2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/α απόφασης

ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
25/2015

1.      Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Θερινής Περιόδου.

Η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε  να  εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θερινής περιόδου με τις αλλαγές ή τις προσθήκες που αναφέρθηκαν στην πρόταση του Προέδρου της Ε.Π.Ζ.

 
26/2015

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την εκμίσθωση, κατόπιν δημοπρασίας, δημοτικού χώρου στην περιοχή «Πηγαδάκια» της Δ.Κ. Νάξου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

Η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε  να  εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την εκμίσθωση, κατόπιν δημοπρασίας, τμήματος δημοτικού χώρου πλησίον του καταστήματος «Soocre», στην περιοχή «Πηγαδάκια»  των πρώην οικοπέδων αεροπορίας στη Δημοτική Κοινότητα Νάξου, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, βάσει διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού που θα καταρτίσει η Οικονομική Επιτροπή.

27/2015

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την εκμίσθωση, κατόπιν δημοπρασίας, δημοτικού χώρου στην περιοχή «Πηγαδάκια» της Δ.Κ. Νάξου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

Η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε  να  εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την εκμίσθωση, κατόπιν δημοπρασίας, τμήματος δημοτικού χώρου πλησίον του καταστήματος «Μυθωδία», στην περιοχή «Πηγαδάκια» στη Δημοτική Κοινότητα Νάξου, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, βάσει διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού που θα καταρτίσει η Οικονομική Επιτροπή.

                                                                                   
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 Τοτόμης Πρωτονοτάριος        

Σχόλια are closed.