ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Νάξος,  09/09/2015
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                     Αρ. Πρωτ. – Οικ. 17323 –
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
Της με α/α  11ης/08-09-2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΘΕΜΑTA EKTOΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/α απόφασης

ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
33/2015

Αίτηση Λαγογιάννη Ιωάννη του Αντωνίου για α) χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων (μουσικής) για τρία χρόνια στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» στην Τ.Κ. Βίβλου και β) Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την χορήγηση της άδειας χρήσης μουσικών οργάνων για το εν θέματι κατάστημα, για τρία χρόνια, με παράταση του ωραρίου μέχρι την τρίτη πρωινή ώρα (03:00) και σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται στο με αρ. πρωτ. 6005/27-08-2015 εγκριτικό έγγραφο του τμήματος Δημόσιας Υγείας Νάξου.

 

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/α απόφασης

ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
34/2015

 Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος «Παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κομμωτήριο)», στην Σταματική Παραρά του Μιχαήλ, που θα λειτουργήσει στην Τ.Κ. Χαλκείου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.        
Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «Παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κομμωτήριο)»,  που θα λειτουργήσει στην Τοπική Κοινότητα Χαλκείου.
Το ακριβές είδος του καταστήματος θα καθοριστεί από το αρμόδιο Γραφείο Δημόσιας Υγιεινής και Κοινωνικής Μέριμνας Νάξου, σύμφωνα με την Νέα Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/2012 (ΦΕΚ 2718/τεύχος Β΄/8-10-12).
35/2015

 Προέγκριση ίδρυσης επιχείρησης κατηγορίας IV: Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης  Πρόχειρου Γεύματος (Ζαχαροπλαστείο) – Επιχείρηση Αναψυχής στον Αθανάσιο Παπαδόπουλο του Κων/ου, που θα λειτουργήσει Τ.Κ. Σαγκρίου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης επιχείρησης κατηγορίας IV: «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης  Πρόχειρου Γεύματος (Ζαχαροπλαστείο) –  Επιχείρηση Αναψυχής» που θα λειτουργήσει στην Τοπική Κοινότητα Χαλκείου.

Το ακριβές είδος του καταστήματος θα καθοριστεί από το αρμόδιο Γραφείο Δημόσιας Υγιεινής και Κοινωνικής Μέριμνας Νάξου, σύμφωνα με την Νέα Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/2012 (ΦΕΚ 2718/τεύχος Β΄/8-10-12).

                                                                                   
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 Τοτόμης Πρωτονοτάριος 

Comments are closed.