ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
Της με α/α  13ης/27-10-2015 Έκτακτης-Κατεπείγουσας
Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
                             ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/α απόφασης

ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
39/2015

1.             Γνωμοδότηση για την ΜΠΕ που αφορά: «Νέος Λιμένας Σχοινούσας και οδός πρόσβασης».   

Η επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο θετικά ως προς την Μ.Π.Ε. που αφορά στο έργο: «Νέος Λιμένας Σχοινούσας και οδός πρόσβασης».
40/2015

2.      Γνωμοδότηση για την ΜΠΕ που αφορά: «Βελτίωση υφιστάμενης οδού Δανακός-Λιγαρίδια Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».

Η επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο θετικά ως προς την Μ.Π.Ε. που αφορά στο έργο: «Βελτίωση υφιστάμενης οδού Δανακός-Λιγαρίδια Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».

                                                                                   
  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Τοτόμης Πρωτονοτάριος              

Σχόλια are closed.