ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
Της με α/α  14ης/24-112015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
ΘΕΜΑTA EKTOΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/α απόφασης

ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
41/2015

Αίτημα του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ  για παραχώρηση του άλσους της Έλλης,  στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων που διοργανώνει. 

Η Επιτροπή εισηγείται ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση του αιτήματος του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ για την σε βάθος χρόνου παραχώρηση του άλσους της Έλλης  στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων που διοργανώνει.

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/α απόφασης

ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
42/2015

1.            Παραχώρηση δύο (2) θέσεων στάθμευσης Α.με.Α στην Δ.Κ. Νάξου.

Η Επιτροπή ομόφωνα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της αίτησης της κας Μανωλά Αικατερίνης και την παραχώρηση δύο (2) θέσεων στάθμευσης για Α.με.Α., μία στην περιοχή του Χριστού και άλλη μία στην περιοχή του Αγ. Γεωργίου, για το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΕΜΚ 8600.
43/2015

2.            Προέγκριση ίδρυσης επιχείρησης κατηγορίας IΙΙ: «Κατάστημα Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών – (Παντοπωλείο)» στην εταιρεία «Γρατσία Ελευθερία & ΣΙΑ Ο.Ε.», που θα λειτουργήσει στην περιοχή Αγίου Αντωνίου της Τ.Κ. Απεράθου, Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης επιχείρησης κατηγορίας IΙΙ: «Κατάστημα Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών – (Παντοπωλείο)» στην εταιρεία «Γρατσία Ελευθερία & ΣΙΑ Ο.Ε.», που θα λειτουργήσει στην περιοχή Αγίου Αντωνίου της Τ.Κ. Απεράθου, Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Το ακριβές είδος του καταστήματος θα καθοριστεί από το αρμόδιο Γραφείο Δημόσιας Υγιεινής και Κοινωνικής Μέριμνας Νάξου, σύμφωνα με την Νέα Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/2012 (ΦΕΚ 2718/τεύχος Β΄/8-10-12).

     Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 Τοτόμης Πρωτονοτάριος              

Σχόλια are closed.