ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Της με α/α  5ης/21-04-2016 Έκτακτης – Κατεπείγουσας Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  
ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/α απόφασης

ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
20/2016

1.      Άρση της απόφασης ανάκλησης άδειας λειτουργίας καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» στον οικισμό Λυώνα της Τ.Κ. Κορώνου του Παπακωνσταντή Ιωάννη του Γεωργίου.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την άρσης της απόφασης ανάκλησης άδειας λειτουργίας καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ- ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» στον οικισμό Λυώνα της Τ.Κ. Κορώνου του Παπακωνσταντή Ιωάννη του Γεωργίου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Τοτόμης Πρωτονοτάριος              

Σχόλια are closed.