ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ Nάξος 06/07/2021
Τρίτη 06/07/2021 ώρα 10:00 πμ αρ. Πρωτ 1596

Διάρκεια Συνεδρίασης από ώρα 10:00 πμ εως 10:30 πμ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
Παρόντα μέλη : 1)Δημήτριος Λιανός Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου, 2)Καλλιόπη Βιτζηλαίου ,3) Αθανάσιος Μπερτσιάς
4) Μαρία Λεγάκη 5) Εμμανουήλ Λυκουρόπουλος

Απόντα μέλη :
1) Σταμάτιος Καπίρης και το αναπληρωματικό του μέλος
2)Αποστολοπουλος Αλέξιος και το αναπληρωματικό του μέλος

ΑΡ.ΑΠΟΦ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
85 Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου ΔΛΤΝάξου σε Σώμα Συγκροτείται ομόφωνα το ΔΣ του ΔΛΤΝάξου σε Σώμα βάσει των αναφερομένων στην απόφαση αρ. 64/2021 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
86 Ορισμός Γραμματέα Διοικητικου Συμβουλίου ΔΛΤΝάξου Ορίζεται ομόφωνα γραμματέας του ΔΣ του ΔΛΤΝάξου ο κος Καπίρης Σταμάτιος και πρακτικογραφος ο υπάλληλος Βενιερης Αντώνιος έως 30/09/2021
87 Ορισμός Ταμία για τραπεζικές συναλλαγές του ΔΛΤΝάξου Ορίζεται ομόφωνα ο ταμίας του ΔΛΤΝάξου Βασίλειος Τσατσούλας υπευθυνος για τις τραπεζικές συναλλαγές του ΔΛΤΝάξου

Ο Πρόεδρος του ΔΛΤ Νάξου

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.