ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  Νάξος, 03-02-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ      

Πίνακας περίληψης αποφάσεων της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής     Κοινότητας Νάξου στις 29-01-2016

(1η Συνεδρίαση του έτους 2016)

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

 

 

1

 

 

 

«Αιτήσεις  χορήγησης – ανανέωσης άδειας χρήσης μουσικής καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη χορήγηση-ανανέωση άδειας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων στους:

Α) ΑΣΠΡΟΥΛΗΣ  & ΣΙΑ Ε.Ε., ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, με διακριτικό τίτλο «GINGER» που λειτουργεί στην περιοχή «Αγίου Γεωργίου» Χώρας Νάξου, για το έτος 2016, με παράταση ωραρίου έως την 03:00 πρωινή ώρα.

Β) ΒΑΛΛΗΝΔΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ., ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, με διακριτικό τίτλο «SOFITA» που λειτουργεί στη Παραλία Χώρας Νάξου, για το έτος 2016, με παράταση ωραρίου έως την 03:00 πρωινή ώρα.

Γ) ΚΑΜΒΥΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ του ΣΑΒΒΑ, ΚΑΦΕΝΕΙΟ, με διακριτικό τίτλο «ΝΑΞΟΣ ΚΑΦΕ» που λειτουργεί στη Παραλία Χώρας Νάξου, για τρία έτη 2016-2017-2018, με παράταση ωραρίου έως την 03:00 πρωινή ώρα.

Δ) ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ-ΑΝΑΨΥΧΗΣ, με διακριτικό τίτλο «ΜΑΓΙΑ» που λειτουργεί στη Παραλία Χώρας Νάξου, για το έτος 2016, με παράταση ωραρίου έως την 03:00 πρωινή ώρα.

Ε) ΜΑΝΩΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του ΜΙΧΑΗΛ., ΚΑΦΕΝΕΙΟ, με διακριτικό τίτλο «ΕΛΙΑ» που λειτουργεί στη Παλαιά Αγορά Χώρας Νάξου, για το έτος 2016, με παράταση ωραρίου έως την 03:00 πρωινή ώρα.

 

 

2

«Παραχώρηση Κοινόχρηστου Χώρου»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Μειοψήφησε η κα Περιστεράκη Ανθή)

Τη παραχώρηση Κοινόχρηστου Χώρου με την προϋπόθεση να εξασφαλιστεί χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων στην εταιρεία:

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ ΠΛΑΖ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΑΞΟΥ Ε.Ε., που λειτουργεί στην περιοχή «Αγίου Γεωργίου» Χώρας Νάξου.
 

 

3

«Παραχώρηση Κοινόχρηστου Χώρου»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη ΜΗ παραχώρηση Κοινόχρηστου Χώρου στον:

ΧΑΜΠΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΙΩΑΝΝΗ για την περιοχή «ΦΑΡΑΓΓΑ» Παλαιάς Χώρας Νάξου.

 

 

 

4

«Θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τον καθορισμό πέντε (5) θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο στενό του Τσακωνιάτη σε δραστηριότητες μη ανταγωνιστικές με τα μαγαζιά και δεκαπέντε (15) θέσεις παραγωγών στα οικόπεδα Αεροπορίας.

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΝΑΞΟΥ 

 

                ΕΥΘΥΜΙΟΣ  ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Comments are closed.