ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Νάξος, 22-01-2018

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                     Αρ. Πρωτ. – Οικ. 1249

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Της με α/α  1ης/19-01-2018 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

                                                                                  

Α/α απόφασης
ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
01/2018 Γνωμοδότηση της Υπηρεσίας μας περί τοποθέτησης χειρολισθήρα στην περιοχή της Χανόπλακας του οικισμού Λυώνα της Τ.Κ. Κορώνου .

 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της αίτησης της κας Δεσποτίδου Στυλιανής του Νικολάου για τοποθέτηση χειρολισθήρα σε μήκος 21 μέτρων στο νότιο όριο της κοινόχρηστης σκάλας (αρχή από δρόμο του αιγιαλού) στον οικισμό Λυώνα της Τ.Κ. Κορώνου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, σύμφωνα με την γνωμοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
02/2018 Κατασκευή πεζοδρομίου έναντι του 2ου και του 4ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Νάξου. Εγκρίνει την κατασκευή πεζοδρομίου έναντι του 2ου και του 4ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Νάξου, σύμφωνα με την από Ιανουαρίου 2018 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
03/2018 Αίτηση Λιασκώνη Νικολάου του Βασιλείου για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύματος – Επιχείρηση Αναψυχής» που λειτουργεί στην Τ.Κ. Χαλκείου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Εγκρίνει την χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύματος – Επιχείρηση Αναψυχής» του Νικολάου Λιασκώνη του Βασιλείου,  που λειτουργεί στην Τ.Κ. Χαλκείου έως την 02.00΄ πρωινή ώρα σε ανοικτό χώρο και έως την 03.00΄ πρωινή σε κλειστό χώρο με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περίοικων.
04/2018 Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης επιχείρησης: Κέντρο Διασκέδασης (Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Επεξεργασίας – Πλήρους Γεύματος) στον Ιωάννη Λαγογιάννη του Αντωνίου που θα λειτουργήσει στη Τ.Κ. Βίβλου  του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Εγκρίνει τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος:           Κέντρο Διασκέδασης (Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Επεξεργασίας – Πλήρους Γεύματος) στον κ. Λαγογιάννη Ιωάννη του Αντωνίου, ιδιοκτησίας του, που θα λειτουργήσει στη Τ.Κ. Βίβλου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

•          Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια έναρξης λειτουργίας του καταστήματος.

•          Το ακριβές είδος του ανωτέρω καταστήματος θα καθορισθεί από το αρμόδιο Γραφείο Δημόσιας Υγιεινής και Κοινωνικής Μέριμνας Νάξου, σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/08-10-2012 (ΦΕΚ 2718/Β΄/08-10-2012).                                  

05/2018 Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης επιχείρησης: Κέντρο Διασκέδασης (Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Επεξεργασίας – Πλήρους Γεύματος) στον Μιχαήλ Μάλαμα του Ιακώβου που θα λειτουργήσει στη περιοχή «Καστράκι» Τ.Κ. Σαγκρίου  του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Εγκρίνει τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος:           Κέντρο Διασκέδασης (Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Επεξεργασίας – Πλήρους Γεύματος) στον κ. Μάλαμα Μιχαήλ του Ιακώβου, που θα λειτουργήσει στη περιοχή «ΚΑΣΤΡΑΚΙ» της Τ.Κ. Σαγκρίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

•          Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια έναρξης λειτουργίας του καταστήματος.

•          Το ακριβές είδος του ανωτέρω καταστήματος θα καθορισθεί από το αρμόδιο Γραφείο Δημόσιας Υγιεινής και Κοινωνικής Μέριμνας Νάξου, σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/08-10-2012 (ΦΕΚ 2718/Β΄/08-10-2012).                                  

 

    

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

Εμμανουήλ Πολυκρέτης 

Σχόλια are closed.