ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Νάξος, 30-01-2019

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ         

 

Πίνακας περίληψης αποφάσεων της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής     Κοινότητας Νάξου στις 29-01-2019

(1η Συνεδρίαση του έτους 2019)

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

 

 

1

 

 

«Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου» 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστου χώρου εφαπτόμενα και επί της προβολής του καταστήματος με διακριτικό τίτλο “CAPTAIN’S“ του κ. Κουτσογιαννάκη Βασιλείου του Αθανασίου για το έτος 2019, σύμφωνα με το υπ. αρ. 329/11-01-2019 και με απαραίτητη προϋπόθεση η τήρηση ενιαίας ελεύθερης ζώνης επί του δρόμου ελάχιστου πλάτους 1,50 μέτρων.

 

 

2

«Παραχώρηση Δημοτικού Ακινήτου στην πόλη της Νάξου για την στέγαση των Υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου Νάξου και προς αντιμετώπιση έκτακτης και κατεπείγουσας ανάγκης» ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την δωρεάν παραχώρηση της αίθουσας συνεδριάσεων και του γραφείου του Προέδρου του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. προκειμένου να στεγαστούν οι Υπηρεσίες του Ειρηνοδικείου Νάξου μέχρι τις 31/12/2019.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΝΑΞΟΥ

  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Σχόλια are closed.