ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Νάξος, 01/02/2019

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                 Αρ. Πρωτ. – Οικ.1267-

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Της με α/α  1ης/30-01-2019 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/α απόφασης
ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
1/2019 Ορισμός σημείου για δενδροφύτευση 100 δένδρων σε Δημοτική έκταση του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Τον ορισμό σημείου για δενδροφύτευση 100 δένδρων σε Δημοτική Έκταση του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας.

                                                                                  

                                                       Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

  

Εμμανουήλ Πολυκρέτης              

Σχόλια are closed.