ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Νάξος,  19/01/2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                    Αρ. Πρωτ. – Οικ.  767-
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
Της με α/α  1ης/18-01-2016 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/α απόφασης

ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
1/2016

Αίτηση Λογοθέτη Ελευθέριου του Εμμανουήλ για α) χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων (μουσικής) αορίστου διάρκειας στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΟΥΖΕΡΙ» στην Τ.Κ. Απειράνθου και β) Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την χορήγηση της άδειας χρήσης μουσικών οργάνων αορίστου διάρκειας για το εν θέματι κατάστημα, με παράταση του ωραρίου μέχρι την τρίτη πρωινή ώρα (03:00) και σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται στο με αρ. πρωτ. 9647/14-12-2015 εγκριτικό έγγραφο του τμήματος Δημόσιας Υγείας Νάξου.

                                                                  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                                              Τοτόμης Πρωτονοτάριος              

Σχόλια are closed.