ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Νάξος, 17-02-2017

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ          

Πίνακας περίληψης αποφάσεων της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής     Κοινότητας Νάξου στις 14-02-2017
(1η Συνεδρίαση του έτους 2017)  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
      1     «Μίσθωση εκ νέου χώρων στάθμευσης οχημάτων»   
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την εκ νέου μίσθωση χώρων στάθμευσης οχημάτων για την ελάφρυνση του κυκλοφοριακού προβλήματος και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων και επισκεπτών στις κάτωθι περιοχές: α) στην είσοδο της πόλης από τα χωριά β) στην περιοχή του Αγ. Μηνά (δύο χώρους στάθμευσης) γ) στην είσοδο της πόλης από τις νότιες παραλίες δ) στην βόρεια είσοδο του λιμανιού.

    2 «Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να παραχωρηθεί χρήση κοινόχρηστου χώρου στην επιχείρηση του κ. Χάμπα Δημητρίου του Ιωάννου στην περιοχή «Φάραγγας» Παλαιάς Χώρας Νάξου, για το έτος 2017 σύμφωνα με το υπ. αρ.12338/26-06-2015 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας.

 
    3 «Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να παραχωρηθεί χρήση κοινόχρηστου χώρου στην επιχείρηση της κας Μαυροβουνιώτη Αθανασίας στη θέση «Πλατεία Νεκροταφείου» Χώρας Νάξου, για το έτος 2017 μόνο για τις ώρες που θα απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων επί του δρόμου αυτού.

    4   «Αιτήσεις  χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη χορήγηση 2ης προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον: ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, που θα λειτουργήσει στην περιοχή «Πηγαδάκια» Χώρας Νάξου.

    5 «Κοπή – απομάκρυνση δένδρου στην Δ.Κ. Νάξου»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Η κα Περιστεράκη Ανθή ψήφισε λευκό) Να κοπεί – απομακρυνθεί το δένδρο (αροκάρια) που βρίσκεται στην περιοχή «Εργατικές Κατοικίες» της Δ.Κ. Νάξου  σύμφωνα με την υπ. αριθ. ΔΥ/14-02-2017 εισήγηση του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου.

 

   
 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΝΑΞΟΥ                     

 ΕΥΘΥΜΙΟΣ  ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Σχόλια are closed.