ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Νάξος, 15-01-2018

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ          

Πίνακας περίληψης αποφάσεων της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής     Κοινότητας Νάξου στις 12-01-2018

(1η Συνεδρίαση του έτους 2018)

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

 

 

1

 

 

«Κατασκευή πεζοδρομίου έναντι 2ου και 4ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Νάξου» 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την κατασκευή του πεζοδρομίου έναντι του 2ου και 4ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Νάξου.

 

 

 

2

«Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος» ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων στον: Κιουλαφή Ηλία του Γεωργίου, για το κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΛΙΑΝΙΚΗΣ & ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΜΕΛΙ & ΚΑΝΕΛΑ» που λειτουργεί στη περιοχή «Νιό Χωριό» Χώρας  Νάξου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, έως την 02:00΄πρωινή ώρα σε ανοικτό χώρο και έως την 03.00΄πρωινή ώρα σε κλειστό χώρο, με την παρατήρηση ότι είναι μέσα σε κατοικημένη περιοχή και του εφιστούμε την προσοχή για την τήρηση του νόμου.

 

 

3

«Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Ιδιοκτητών Φορτηγών Δημοσίας Χρήσης περί εγκρίσεως ή μη οριοθέτησης χώρου για τις ανάγκες στάθμευσης των Φορτηγών Δημοσίας Χρήσης (μικρού μήκους) έναντι του Δημοτικού Σταδίου Νάξου» ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την οριοθέτηση χώρου για τις ανάγκες στάθμευσης των Φορτηγών Δημοσίας Χρήσης (μικρού μήκους) έναντι του Δημοτικού Σταδίου Νάξου, εντός της εσοχής που υπάρχει επί της οδού μήκους περίπου 27,00 μέτρων.

 

 

 

4

 

«Εργασίες συντήρησης Δημοτικών parking»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αναγκαιότητα συντήρησης των Δημοτικών parking, με την διαγράμμιση προκειμένου να εξασφαλιστούν περισσότερες θέσεις στάθμευσης οχημάτων καθώς και η τοποθέτηση περισσότερων φωτιστικών και πινακίδων σήμανσης για την ασφαλή λειτουργία των χώρων.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΝΑΞΟΥ

 

 

 

 

                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Comments are closed.